top of page
חיפוש

כלי מוכח להתמודדות עם התנהגות אגרסיבית בקרב ילדים


האם אתם מזהים אחד מדפוסי ההתנהגות הבאים?

  1. אגרסביות

  2. חוסר גמישות מחשבתית

  3. התפרצויות זעם

  4. קללות

  5. התחצפויות

  6. כוחניות

  7. שתלטנות

  8. וכחנות

  9. התרסה

צורות התנהגות אלו לעיתים באות כהסוואה לרגשות ותחושות חבויים אשר ילדכם חווים כמו:

הצורך בהיקשרות, חיפוש אחר אישור, חוסר ביטחון, חוסר ודאות, חוסר בערך עצמי, דימוי עצמי נמוך, אי ידיעת חשיבותי, מקומי וסביבתי.


אלו תחושות שלילדים ונוער קשה לבטא ולהסביר במילים.


הכלי יפעל לכם כמו קסם!

הוא יעיל ומהיר ובא לעזור לכם ההורים להתמודד עם התנהגויות המקשות על התקשורת עם ילדכם.

אך זהו גם כלי שלפעמים נוטים לזנוח כיוון שהוא דורש התמדה ועקביות!


מטה הקסם לשינוי!

בתן התייחסות מילולית ממוקדת ונכונה באופן קבוע ולעיתים קרובות.


מתן התייחסות ע"י שבחים ותשומת לב חיובית תעניק לילדכם את האפשרות לפרוח!

המחמאות והשבחים מוציאים מהם את המיטב כאשר מישהו מבחין בערכם, במאמציהם או בתכונותיהם הטובות.


תרגלו כאן ועכשיו!

קחו כלי כתיבה, דף ותענו בכנות...


האם תוכלו לחשוב על 3 דברים שילדכם עושה היטב?

כיתבו אותם, והמשיכו לשאלה הבאה...

האם שיבחתם אותו על משהו משלושת הדברים?

אם כן, בדקו עם עצמכם עד כמה המחמאות היו מדייקות ומפורטות?


כעת חישבו, עבור מה עוד תוכלו לשבח את ילדכם ולעודד אותו לעשות מהדבר הזה יותר? ולעיתים קרובות?

זיכרו עליכם לכתוב מחמאות מדוייקות למעשה ומפורטות ככל האפשר...

חלקו את המחמאות לכמה משפטים קצרים וקולעים והשתמשו בהם במהלך הימים הקרובים.

גם על דברים שכבר עושה היטב וגם על דברים חדשים שתמצאו בדרך.


עליכם לחפש את הדברים הטובים שקורים במהלך היום ולשבח אותם על כך. הראו להם כי הבחנתם והביעו הערכה מדוייקת למקרה.


תרגלו זאת יום יום!

גם אם תחילה תרגישו שהפעולות שלכם מאולצות. עם הזמן והתוצאות הכלי יהיה חלק בלתי נפרד מהשגרה המילולית שלכם. ותשאב אליה רק דברים טובים בהבטחה!

bottom of page